E-Dinar Coin Price, EDR Price, EDR Price Converter

Switch currency

E-Dinar Coin E-Dinar Coin (EDR)

Price ($): 0.007405
Total coins supply: 999,000,000,000,000
Algorithm: X11
Type of Proof: DPoS

EDR price graph

Where to buy EDR? Where to sell EDR?

Exchange Usd price FIAT/CRYPTO
Bittrex $0.0075 USD
Gateio $0.0074 CRYPTO
Kucoin $0.0074 CRYPTO
Idex $0.0080 CRYPTO
Upbit $0.0079 CRYPTO